Wat houdt het werkplekonderzoek in?

Als men vreest voor werkplek gerelateerde arbeidsongeschktheid of wanneer re-integratie stagneert omdat de verzuimproblematiek gekoppeld is aan de arbeidssituatie.

Wanneer laat u een onderzoek uitvoeren?

Op advies van de bedrijfsarts of ziekteverzuim dat met het werk te maken heeft.

Wat is het doel van het werkplekonderzoek?

Middels onderzoek wordt de oorzaak van het ontstaan en het in stand houden van lichamelijke klachten in kaart gebracht. Men krijgt advies over de te nemen stappen.

Hoe verloopt het werkplekonderzoek?

  • gesprek met bedrijfsarts;
  • gesprek met de werkgever over de organisatie, de functie en de taken van de werknemer;
  • gesprek met de werknemer over de werkzaamheden;
  • bezoek aan de werkplek van de werknemer;
  • rapportage met advies en terugkoppeling naar de betrokken partijen.

Proces

Gespreksduur en werkplekanalyse: 1,5 – 2,5 uur.

Tijdsbesteding: 1-2 dagdelen.

Doorlooptijd: 2-3 weken.

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel +316 3636 9399 of stuur een mail naar hans@nottrot.net.