Wat houdt geschilbemiddeling in?

Geschilbemiddeling zorgt er op de eerste plaats voor dat werkgever en werknemer weer met elkaar in gesprek komen. Tijdens het gesprek, dat door de geschilbemiddelaar wordt geleid, vertellen partijen wat zij als oplossing zien. Het resultaat is dat zij elkaars belangen onderkennen, verplichtingen gewaarworden en een oplossing kiezen waarin ze zich allebei kunnen vinden. De afspraken die partijen maken worden vastgelegd in een verslag. De kennis van de wetgeving die speelt bij arbeidsongeschiktheid en de deskundigheid op het gebied van communicatie maken het verschil bij het oplossen van de kwestie die speelt.

Wat is het doel?

De geschilbemiddelaar zet de ’issues’ op de agenda, brengt deze terug tot hanteerbare proporties en laat partijen vervolgens zoeken naar een oplossing die voor allen aanvaardbaar is.

Wanneer schakelt u een geschilbemiddelaar in?

  • op advies van de bedrijfsarts;
  • een verschil van inzicht over de mogelijkheden om tot werkhervatting te komen;
  • een verschil van inzicht over wat werknemer en werkgever aan inspanningen moeten leveren;
  • een geschil dat men niet (meer) zelf kan oplossen.

Hoe verloopt de bemiddeling?

  • Een bemiddeling bestaat meestal uit vier fasen:
  • de start: partijen zetten de situatie uiteen;
  • het helder krijgen van de achtergrond van de kwestie: de belangen en verplichtingen van partijen komen aan de orde;
  • het bedenken van oplossingen: de re-integratie komt weer op gang;
  • de afsluiting: de bemiddelaar legt, in overleg met partijen, de gemaakte afspraken vast.

Proces

Gespreksduur: 1-1,5 uur per gesprek.

Tijdsbesteding: 2-4 gesprekken.

Doorlooptijd: 2-4 weken.

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel +316 3636 9399 of stuur een mail naar hans@nottrot.net.