Wat kan ik voor u betekenen

Diensten

Met casemanagement, werkplek onderzoek, arbeidsdeskundig onderzoek of geschilbemiddeling wordt u ondersteund en geadviseerd bij het oplossen van complexe verzuimtrajecten. Ik hanteer een persoonlijke aanpak en streef naar vermindering van het ziekteverzuim.

Wilt u meer informatie of heeft u een of meerdere problemen waarover u vrijblijvend advies wil. Bel +316 3636 9399 of stuur een mail naar hans@nottrot.net.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het onderzoek richt zich op het verder helpen van partijen in het kader van de re-integratie van de werknemer. U ontvangt een heldere schriftelijke rapportage met concreet uitvoerbare adviezen.

Lees meer

Claimbeoordeling voor UWV

In het kader van Eerstejaars Ziektewet beoordelingen en WIA-aanvragen en in opdracht van UWV RIV-toetsen (beoordeling van de re-integratie inspanningen door werkgever en werknemer aan het einde van het tweede ziektejaar).

Lees meer

Werkplek onderzoek

Middels onderzoek wordt de oorzaak van het ontstaan en het in stand houden van lichamelijke klachten in kaart gebracht. Men krijgt advies over de te nemen stappen.

Lees meer

Case management

Realisatie van duurzame re-integratie, zodat een werknemer niet in een uitkeringssituatie beland.

Lees meer

Geschilbemiddeling

De geschilbemiddelaar zet de ’issues’ op de agenda, brengt deze terug tot hanteerbare proporties en laat partijen vervolgens zoeken naar een oplossing die voor allen aanvaardbaar is.

Lees meer