Wat houdt case management in?

Zowel het coördineren van re-integratie activiteiten als het bewaken van het tijdpad bij de verzuim-begeleiding volgens de ’Wet Verbetering Poortwachter’ en de ’Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’. Een werkgever moet bij langdurig verzuim vóór week 8 en samen met de werknemer een casemanager aanstellen.

Wat is het doel?

Realisatie van duurzame re-integratie, zodat een werknemer niet in een uitkeringssituatie beland.

Wanneer zet u een casemanager in?

  • bewaking van een strak tijdspad (onder andere vanwege wetgeving);
  • zoeken naar de beste en snelste wegen voor duurzaam herstel en re-integratie;
  • aandragen van initiatieven om vertragingen in het herstel of de re-integratie te voorkomen;
  • arrangeren van interventies (training, bemiddeling of andere hulp);
  • assistentie en bemiddeling bij het verzorgen van vergoedingen voor re-integratiekosten;
  • informatieverstrekking over wettelijke verplichtingen die gelden voor werkgever en werknemer.

Hoe verloopt het casemanagement?

  • analyse van de verzuimsituatie, inventarisatie van de te nemen stappen, bepaling van het tijdspad en de te maken afspraken;
  • advisering over de inrichting van het re-integratiedossier;
  • periodiek overleg met partijen.

Proces

(naar aanleiding van ± 1.600 gevoerde trajecten)
Tijdsbesteding bij telefonische begeleiding: 1-20 uur
(gemiddeld 5-8 uur per traject)

Doorlooptijd: 104 weken (gemiddeld 20-25 weken per traject)

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel +316 3636 9399 of stuur een mail naar hans@nottrot.net.