De laatste updates

Nieuws

RIV-toets

Sinds kort is de vernieuwde Werkwijzer Poortwachter (versie van 20 maart 2018) beschikbaar. Dit is de opvolger van de Werkwijzer RIV-toets in de praktijk. Met een actuele inhoud en een gebruikersvriendelijke lay-out.

Vergoeding Transitievergoeding (onder voorwaarden)

Op 5 juli 2018 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag wegens o.a. langdurige arbeidsongeschiktheid aan. Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

De vernieuwde arbowet (1 juli 2017)

De digitale toolkit Nieuwe Arbowet is gevuld met nuttige factsheets, aansprekende posters, handige social media stills, gifjes, en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet. De toolkit is bij uitstek bedoeld om werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals en werknemers goed te informeren over de nieuwe Arbowet en hen te faciliteren met middelen die ze zelf kunnen inzetten. De diverse voorlichtingsmaterialen mogen vrij gebruikt worden voor eigen (social media) communicatieactiviteiten.

  • 1