Wat houdt het onderzoek in?

Het arbeidsdeskundig onderzoek biedt werknemer en werkgever duidelijkheid over de mogelijkheden voor werkhervatting in de eigen organisatie of daarbuiten. Daarnaast wordt in kaart gebracht wat van partijen, in het kader van de sociale wetgeving, wordt verwacht.

Wat is het doel?

Het onderzoek richt zich op het verder helpen van partijen in het kader van de re-integratie van de werknemer. U ontvangt een heldere schriftelijke rapportage met concreet uitvoerbare adviezen.

Wanneer laat u een onderzoek uitvoeren?

 • op advies van de bedrijfsarts;
 • als uw werknemer (langdurig) ziek is en aangeeft het werk niet meer te kunnen doen;
 • als niet duidelijk is of uw zieke werknemer in de toekomst het werk weer kan hervatten;
 • als niet duidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer zijn;
 • als re-integratie moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is;
 • als het (eind)doel van re-integratie onduidelijk is.

Hoe verloopt het arbeidsdeskundig onderzoek?

 • gesprek met de werkgever over de organisatie, de functie en de taken van de werknemer, andere functies binnen de organisatie, functioneren van de werknemer, feiten en indrukken, visie op mogelijkheden en oplossingen;
 • gesprek met uw werknemer over werk en opleiding, de functie en taken, de knelpunten, wat tot op heden is gebeurd in het kader van de re-integratie en de eigen visie op arbeidsmogelijkheden en oplossingen;
 • beoordelen van de functionele mogelijkheden die, in overleg met uw werknemer, door de bedrijfsarts zijn opgesteld;
 • inventarisatie van arbeidsmogelijkheden voor uw werknemer binnen, dan wel buiten de eigen organisatie;
 • arbeidsdeskundig oordeel met advies over de stappen die kunnen worden gezet om uw werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces;
 • indien nodig overleg met het UWV en informatie over premies en subsidies.

Proces

Gespreksduur en werkplekanalyse: 1,5 – 2,5 uur.

Tijdsbesteding: 2-3 dagdelen.

Doorlooptijd: 1-2 weken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel +316 3636 9399 of stuur een mail naar hans@nottrot.net.