Ondersteuning en advies

Met casemanagement, arbeidsdeskundig onderzoek of geschilbemiddeling wordt u ondersteund en geadviseerd bij het oplossen van complexe verzuimtrajecten.

Diensten

Wat kan ik voor u betekenen.

 • Arbeidsdeskundig onderzoek

  Het onderzoek richt zich op het verder helpen van partijen in het kader van de re-integratie van de werknemer. U ontvangt een heldere schriftelijke rapportage met concreet uitvoerbare adviezen.

  Lees meer
 • Claimbeoordeling voor UWV

  In het kader van Eerstejaars Ziektewet beoordelingen en WIA-aanvragen en in opdracht van UWV RIV-toetsen (beoordeling van de re-integratie inspanningen door werkgever en werknemer aan het einde van het tweede ziektejaar).

  Lees meer
 • Werkplek onderzoek

  Middels onderzoek wordt de oorzaak van het ontstaan en het in stand houden van lichamelijke klachten in kaart gebracht. Men krijgt advies over de te nemen stappen.

  Lees meer
 • Case management

  Realisatie van duurzame re-integratie, zodat een werknemer niet in een uitkeringssituatie beland.

  Lees meer
 • Geschilbemiddeling

  De geschilbemiddelaar zet de ’issues’ op de agenda, brengt deze terug tot hanteerbare proporties en laat partijen vervolgens zoeken naar een oplossing die voor allen aanvaardbaar is.

  Lees meer

Nieuws